Snedkermester Arne Pedersen A/S

Snedkermester Arne Pedersen A/S har valgt at bakke op om vores Cool Kids Cafe projekt og har sponsoreret køkken og disk.

Hos Cool Kids Cafe er vi utrolig glade for, at Snedkermester Arne Pedersen A/S er social ansvarlige og har valgt at hjælpe os, med at støtte unge med angst og socialeforbier med dette sponsorat.

Læs mere om Snedkermester Arne Pedersen A/S www.arnepedersen.dk og se de øvrige projekter de støtter.


Michael fra Snedkermester Arne Pedersen A/S er i gang med at samle skabe, til det nye køkken.