Finn L. & Davidsen A/S | VVSPlus

Finn L. & Davidsen A/S | VVSPlus har valgt at bakke op om vores Cool Kids Cafe projekt og har sponsoreret VVs arbejde i køkken og toilet i caféen.

Hos Cool Kids Cafe er vi utrolig glade for, at Finn L. & Davidsen A/S | VVSPlus er social ansvarlige og har valgt at hjælpe os, med at støtte unge med angst og socialeforbier med dette sponsorat.

Læs mere om Finn L. & Davidsen A/S | VVSPlus og se de øvrige projekter de støtter.

Jørn fra Finn L. & Davidsen A/S | VVSPlus er i gang med at tilpasse rør i vores nye køkken.